__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"007db":{"name":"Main Accent","parent":-1},"a75a8":{"name":"Accent Transparent","parent":"007db"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"007db":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"a75a8":{"val":"rgba(76, 169, 66, 0.15)","hsl_parent_dependency":{"h":114,"l":0.46,"s":0.44}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"007db":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"a75a8":{"val":"rgba(55, 179, 233, 0.15)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":0.15}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Kosmetologia

Plazma azotowa Biotec Intraject

  • O zabiegu

  • Przebieg zabiegu

  • Wskazania

  • Przeciwwskazania

Plazma to czwarty stopień skupienia materii, w którym z atomów usuwane są elektrony, czego skutkiem jest zjonizowany gaz. Powstaje fala plazmowa, będąca źródłem energii cieplnej, co wykorzystywane jest w zabiegach kosmetologicznych. Plazma, emitowana w milisekundowym impulsie, dostarcza energię do tkanek bez oparcia o chromofory skóry. Ciepło w całości absorbowane jest przez skórę, co sprawia, że zostaje ona pobudzona do regeneracji i produkcji włókien, niezbędnych w procesie gojenia.