__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"007db":{"name":"Main Accent","parent":-1},"a75a8":{"name":"Accent Transparent","parent":"007db"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"007db":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"a75a8":{"val":"rgba(76, 169, 66, 0.15)","hsl_parent_dependency":{"h":114,"l":0.46,"s":0.44}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"007db":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"a75a8":{"val":"rgba(55, 179, 233, 0.15)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":0.15}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Medycyna estetyczna i chirurgia

Trichoskan

  • O zabiegu

Trichoskan, inaczej trichoskopia cyfrowa to metoda badania włosów. Polega ona na wykonaniu za pomocą wideodermatoskopu serii zdjęć owłosionej skóry głowy w wielokrotnym powiększeniu. Dzięki temu badaniu możliwa jest dokładna ocena stanu włosów poprzez pomiar ich grubości i gęstości oraz rozpoznawanie włosów patologicznych. Ocenie podlegają również mieszki włosowe oraz skóra je otaczająca. Podczas tego badania ocenia się kondycję włosów, w jakiej fazie wzrostu znajdują się poszczególne włosy (anagen, katagen lub telogen), w jakiej fazie dochodzi do ich utraty oraz czy prawidłowy jest stosunek liczby włosów wzrastających do spoczynkowych. Skany wykonane w różnych okolicach skóry głowy (czołowej, skroniowej, ciemieniowej, potylicznej) pozwalają porównywać gęstość i kondycję włosów jak również stan skóry głowy w poszczególnych rejonach i rozpoznawać charakterystyczne wzorce łysienia.

Badanie to ułatwia więc właściwe określenie przyczyn problemów z włosami, z jakimi zgłasza się pacjent. Jest ona skuteczna w rozpoznawaniu łysienia androgenowego zarówno kobiet jak i mężczyzn, łysienia anagenowego, bliznowaciejącego, plackowatego, liszaja płaskiego mieszkowego i wielu innych schorzeń.

Dodatkową zaletą trichoskopii cyfrowej jest możliwość wielokrotnego powtarzania badania w celu dokonania obiektywnej oceny skuteczności i śledzenia postępów leczenia, bez konieczności pobierania włosów do badania. Jest to bardziej komfortowe dla pacjenta oraz pozwala indywidualnie dobrać najskuteczniejszą terapię.