__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"007db":{"name":"Main Accent","parent":-1},"a75a8":{"name":"Accent Transparent","parent":"007db"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"007db":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"a75a8":{"val":"rgba(76, 169, 66, 0.15)","hsl_parent_dependency":{"h":114,"l":0.46,"s":0.44}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"007db":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"a75a8":{"val":"rgba(55, 179, 233, 0.15)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":0.15}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Zabiegi na ciało

Duoshape Fusiomed Biotec

  • O zabiegu

  • Wskazania

  • Przeciwwskazania

Kombinacja kawitacji ultradźwiękowej z prądem elektrycznym w formie monopolarnej fali radiowej. Działanie fal radiowych wiąże się głównie z dużym efektem termicznym, powodowanym przez przepływ ładunków elektrycznych (prąd elektryczny wysokiej częstotliwości). 

Rozgrzanie komórek tłuszczowych do ok 60°C powoduje uszkodzenie ich błon komórkowych, a pośrednie działanie ciepła na tkanki okalające wiąże się z rozszerzeniem naczyń krwionośnych i zwiększeniem tempa metabolizmu. Ultradźwięki natomiast, prócz działania termicznego, dają efekt mechaniczny, dzięki czemu tkanka tłuszczowa ulega dodatkowemu rozbiciu. 

Seria zabiegów i częstotliwość
Zabieg wykonuje się co ok 4 tygodnie, gdyż mniej więcej tyle czasu trwa usunięcie uszkodzonych adipocytów z poprzedniego zabiegu, w serii 5-10 zabiegów.